*IMGALT*
 دبستان و پیش دبستان دخترانه رازی
*IMGALT*

صفحه اول وب سایت دبستان دخترانه رازی *IMGALT* تماس *IMGALT* همه مطالب سایت*IMGALT*

دوشنبه 30 بهمن 1396

جستجو :

 

 
*IMGALT*
   اخبار مدرسه   تماس با مدرسه   بخش دانش آموزی   ثبت نام اینترنی   عضویت در خبرنامه   صفحه اول
*IMGALT*

انتظارات دبستان دخترانه رازی

کد مطلب : 7

پیوند به این مطلب

برنامه ریزی برای گسترش و توسعه فرهنگ قرآن کریم ، تدوین برنامه های ادواری ، بررسی مستمرنیاز ها و توانمندی های دانش آموزان در زمینه های مختلف و تعامل مستمرو مناسب با خانوادها می باشد .

انتظاراتی که در تمام زمینه ها   از معلمین و دانش آموزان در طول سال تحصیلی انتظار می رود :

برنامه ریزی برای گسترش و توسعه فرهنگ قرآن کریم ، عترت اطهار (ع) ونماز در مدرسه

تدوین برنامه های ادواری (  هفتگی ، ماهانه و سالانه  ) منظم تربیتی برای مدرسه متناسب با شرایط  و  نیاز های دانش آموزان .

بررسی مستمر نیاز ها و توانمندی های دانش آموزان در زمینه های مختلف .

تعامل موثر ومناسب با خانواده ها و اولیاء دانش آموزان به منظور هماهنگی برای افزایش کارایی و اثر بخشی تربیتی مدرسه

تلاش برای توسعه ظرفیت ها و زیر ساخت ها ی فرهنگی - تربیتی مدرسه .

پیگیری و هماهنگی فعالیت ها و خدمات مورد نیاز تربیتی مدرسه با محیط بیرونی

کوشش برای ایجاد محیط آموزنده و پرورشی برای شکوفایی استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت ها ی فردی آن ها

تلاش  برای تبدیل مدرسه به نمونه ای از جامعه اخلاقی

تعامل با مراکز مکمل مدرسه و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از ظرفیت ها ی آن ها

هماهنگی و برنامه ریزی برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و پرورشی مناسبتی

برنامه ریزی برای آموزش و ترویج آداب زندگی و فضلیت های اخلاقی مبتنی بر آموزه های اسلامی - به دانش آموزان از

 طریق طراحی برنامه های متنوع آموزشی ، پرورشی وفرهنگی

برنامه ریزی و زمینه سازی برای توسعه و تسهیل فعالیت های تشکل های دانش آموزی

برنامه ریزی و زمینه سازی برای توسعه و تسهیل فعالیت های تشکل های دانش آموزی

برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و زیر ساخت های مدرسه به منظور اهداف آموزشی ، پرورشی و فرهنگی

برنامه ریزی برای مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی و رفتار های پر خطر و ارائه خدمات مناسب

 مشاوره و مدد کاری به دانش آموزان .

اهتمام برای دانش افزایی مستمر دانش آموزان در زمینه های مختلف حرفه ای و نیز امور فرهنگی و تربیتی و فناوری های روز

نشاط ،انعطاف پذیری و اخلاق - مداری در  ارتباط و تعامل با اولیاء، مربیان و دانش آموزان

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

معرفی مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید...

 

دبستان دخترانه رازی

معرفی مدرسه

 

-

مطالب مشابه

 

پیام مدیریت

اسامی مدیران دبستان دخترانه رازی

تماس با مدرسه

انتظارات و مشارکت های اولیاء

ویژگی مربیان دبستان دخترانه رازی

در این مجموعه مسئولین بر این باورند که :

چشم انداز دبستان دخترانه رازی

اهداف دبستان دخترانه رازی

تعریف مدرسه ازدیدگاه مسئولین مدرسه

تماس با دبستان دخترانه رازی

 

 

-

جستجوهای مشابه

 
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره
جستجوی عبارت "برنامه سالانه آموزشی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه سالانه آموزشی
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره ای" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره ای
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره فردی تحصیلی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره فردی تحصیلی
جستجوی عبارت "نمونه ای از مشاوره فردی در مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل نمونه ای از مشاوره فردی در مدرسه
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره تحصیلی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره تحصیلی
جستجوی عبارت "فعالیت های آموزشی" در سایت با استفاده از گوگل فعالیت های آموزشی
جستجوی عبارت "انتظارات مدرسه از اولیاء دانش آموز" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات مدرسه از اولیاء دانش آموز
جستجوی عبارت "نامه برای معلم پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل نامه برای معلم پرورشی
جستجوی عبارت "طراحی آموزشی درس" در سایت با استفاده از گوگل طراحی آموزشی درس
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره خانواده" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره خانواده
جستجوی عبارت "انتظارات معلم از دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات معلم از دانش آموزان
جستجوی عبارت "نمونه های طراحی آموزشی درس قرآن" در سایت با استفاده از گوگل نمونه های طراحی آموزشی درس قرآن
جستجوی عبارت " اول" در سایت با استفاده از گوگل اول
جستجوی عبارت "روز دانش آموز" در سایت با استفاده از گوگل روز دانش آموز
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره فردی در مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره فردی در مدرسه
جستجوی عبارت "انتظار معلم از اولیا" در سایت با استفاده از گوگل انتظار معلم از اولیا
جستجوی عبارت "ارتباط اولیاء دانش آموزان با مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل ارتباط اولیاء دانش آموزان با مدرسه
جستجوی عبارت "تعامل برای دانش افزایی" در سایت با استفاده از گوگل تعامل برای دانش افزایی
جستجوی عبارت "برنامه اول مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل برنامه اول مدرسه
جستجوی عبارت "متن" در سایت با استفاده از گوگل متن
جستجوی عبارت "نمونه مورد مشاوره خانواده" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مورد مشاوره خانواده
جستجوی عبارت "نامه به معلم پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل نامه به معلم پرورشی
جستجوی عبارت "در مورد معلم پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل در مورد معلم پرورشی
جستجوی عبارت "نمونه های مشاوره فردی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه های مشاوره فردی
جستجوی عبارت "مشاوره دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل مشاوره دانش آموزان
جستجوی عبارت "انتظارات مدرسه از اولیا در طول سال تحصیلی" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات مدرسه از اولیا در طول سال تحصیلی
جستجوی عبارت "معلم و اولیاء دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل معلم و اولیاء دانش آموزان
جستجوی عبارت "انتظارات معلم از اولیا" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات معلم از اولیا
جستجوی عبارت "اهداف معلم پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل اهداف معلم پرورشی
جستجوی عبارت "دبستان دخترانه" در سایت با استفاده از گوگل دبستان دخترانه
جستجوی عبارت "انتظارات اولیا از مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات اولیا از مدرسه
جستجوی عبارت "انتظارات مدرسه از اولیاء" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات مدرسه از اولیاء
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره با دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره با دانش آموزان
جستجوی عبارت "انتظارات مدرسه از اولیا" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات مدرسه از اولیا
جستجوی عبارت "انتظارات مدرسه از اولیاء دانش آموزان " در سایت با استفاده از گوگل انتظارات مدرسه از اولیاء دانش آموزان
جستجوی عبارت "برنامه سالانه مشاور مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل برنامه سالانه مشاور مدرسه
جستجوی عبارت "مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل مدرسه
جستجوی عبارت "دبستان رازی دخترانه" در سایت با استفاده از گوگل دبستان رازی دخترانه
جستجوی عبارت "دبستا ن دخترانه رازی" در سایت با استفاده از گوگل دبستا ن دخترانه رازی
جستجوی عبارت "برنامه سالانه پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه سالانه پرورشی
جستجوی عبارت "انتظارات از اولیا " در سایت با استفاده از گوگل انتظارات از اولیا
جستجوی عبارت "شکوفایی استعداد در فعالیت پرورشی دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل شکوفایی استعداد در فعالیت پرورشی دانش آموزان
جستجوی عبارت "دبستان دخترانه ی رازی" در سایت با استفاده از گوگل دبستان دخترانه ی رازی
جستجوی عبارت "مدرسه ی هما" در سایت با استفاده از گوگل مدرسه ی هما
جستجوی عبارت "طراحی درس" در سایت با استفاده از گوگل طراحی درس
جستجوی عبارت "انتظار معلم از دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل انتظار معلم از دانش آموزان
جستجوی عبارت "انتظارات دانش آموزان از اولیاء و مربیان" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات دانش آموزان از اولیاء و مربیان
جستجوی عبارت "برنامه هفتگی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه هفتگی
جستجوی عبارت "برنامه" در سایت با استفاده از گوگل برنامه
جستجوی عبارت "اهداف درس ر" در سایت با استفاده از گوگل اهداف درس ر
جستجوی عبارت "برنامه هفتگی مدرسه ی رازی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه هفتگی مدرسه ی رازی
جستجوی عبارت "انتظارات از دانش آموزان در دبستان" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات از دانش آموزان در دبستان
جستجوی عبارت "نشاط سازی مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل نشاط سازی مدرسه
جستجوی عبارت "برنامه اجرای پرورشی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه اجرای پرورشی
جستجوی عبارت "دبستان رازی" در سایت با استفاده از گوگل دبستان رازی
جستجوی عبارت "برنامه ریزی دبستان" در سایت با استفاده از گوگل برنامه ریزی دبستان
جستجوی عبارت "برنامه آموزش اولیا" در سایت با استفاده از گوگل برنامه آموزش اولیا
جستجوی عبارت " رازی دخترانه" در سایت با استفاده از گوگل رازی دخترانه
جستجوی عبارت "برنامه سالانه مشاور" در سایت با استفاده از گوگل برنامه سالانه مشاور
جستجوی عبارت "دبستان دخترانه کوشش" در سایت با استفاده از گوگل دبستان دخترانه کوشش
جستجوی عبارت "اهداف پرورشی خلاق در دبستان" در سایت با استفاده از گوگل اهداف پرورشی خلاق در دبستان
جستجوی عبارت "نمونه مشاوره فردی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاوره فردی
جستجوی عبارت "انتظارات از اولیا دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل انتظارات از اولیا دانش آموزان
جستجوی عبارت "نمونه نامه معلم به دانش آموزان" در سایت با استفاده از گوگل نمونه نامه معلم به دانش آموزان
جستجوی عبارت "آسیب اجتماعی دانش آموزی" در سایت با استفاده از گوگل آسیب اجتماعی دانش آموزی
جستجوی عبارت "دبستان دخترانه رازی" در سایت با استفاده از گوگل دبستان دخترانه رازی
جستجوی عبارت "دبستان دختران رازی" در سایت با استفاده از گوگل دبستان دختران رازی
جستجوی عبارت "نماز" در سایت با استفاده از گوگل نماز
جستجوی عبارت "اهداف مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل اهداف مدرسه
جستجوی عبارت "مدرسه هما" در سایت با استفاده از گوگل مدرسه هما
جستجوی عبارت "نامه ایی به معلم مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل نامه ایی به معلم مدرسه
جستجوی عبارت "انتظار دانش آموز از اولیا" در سایت با استفاده از گوگل انتظار دانش آموز از اولیا
جستجوی عبارت "استعداد" در سایت با استفاده از گوگل استعداد
جستجوی عبارت "برنامه سالانه تربیتی مدرسه" در سایت با استفاده از گوگل برنامه سالانه تربیتی مدرسه
جستجوی عبارت "دبستان رازی دختران " در سایت با استفاده از گوگل دبستان رازی دختران
جستجوی عبارت "مدرسه دخترانه رازی" در سایت با استفاده از گوگل مدرسه دخترانه رازی
جستجوی عبارت "دخترانه رازی" در سایت با استفاده از گوگل دخترانه رازی
جستجوی عبارت "طراحی آموزشی درس قرآن" در سایت با استفاده از گوگل طراحی آموزشی درس قرآن
جستجوی عبارت " دبستان دخترانه رازی " در سایت با استفاده از گوگل دبستان دخترانه رازی
جستجوی عبارت "مدرسه ی دخترانه هما" در سایت با استفاده از گوگل مدرسه ی دخترانه هما
جستجوی عبارت "برنامه ی سالانه ی" در سایت با استفاده از گوگل برنامه ی سالانه ی
جستجوی عبارت "نامه ای برای معلم" در سایت با استفاده از گوگل نامه ای برای معلم
 

-

دبستان دخترانه رازی

  معرفی مدرسه
  آشنایی با مسئولان
  اخبار مدرسه
 
انجمن اولیا و مربیان +
  فعالیت های آموزشی
  فعالیت های فرهنگی و پرورشی
  فعالیت های مذهبی
  فعالیت های ورزشی
  پیوند ها
  تفریح و سرگرمی
 
مطالب درسی و نمونه سوال +
  مطالب علمی و آموزشی
 
بهداشت و سلامتی +
  آلبوم تصاویر
  فعالیت های پژوهشی
  اردوها
جستجوی پیشرفته در سایت   جستجوی پیشرفته
فیدخوان RSS   فیدخوان RSS
فیدخوان ATOM   فیدخوان ATOM
   

سرزمین تیزهوشان

سرزمین تیزهوش ها

آزمون تیزهوشان

مدارس تیزهوشان

اخبار تیزهوشان

نمونه سوال تیزهوشان

آزمون آنلاین

 

 

کنکور 95

مشاور کنکور

مشاور تحصیلی

اردوی مطالعات نوروز

 

-

سخن روز

بازی فکری ویژه دبستانی ها

     

پیوند های روزانه

بازی فکری ویژه دبستانی ها

عادل طالبی
اداره آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران
توسعه نرم افزار منظم
وزارت آموزش و پرورش
اداره آموزش و پرورش تهران

دبستان و پیش دبستان دخترانه رازی : تهران - ولی عصر - بالاتر از میرداماد

طراحی سایت و بهینه سازی برای موتور های جستجو : توسعه نرم افزار منظم