*IMGALT*
 دبستان و پیش دبستان دخترانه رازی
*IMGALT*

صفحه اول وب سایت دبستان دخترانه رازی *IMGALT* تماس *IMGALT* همه مطالب سایت*IMGALT*

پنجشنبه 22 بهمن 1394

جستجو :

 

 
*IMGALT*
   اخبار مدرسه   تماس با مدرسه   بخش دانش آموزی   ثبت نام اینترنی   عضویت در خبرنامه   صفحه اول
*IMGALT*

نمونه طرح درس علوم - پایه پنجم

کد مطلب : 49

پیوند به این مطلب

نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

 

هدف کلی:آشنایی با تغییرات مواد

  رئوس مطلب:

1- مواد تغییر می کنند

2- تغییرات مواد همیشه به یک صورت نیست

3- در بعضی از تغییرات خواص مواد تغییرو در بعضی خواص مواد تغییرنمی کنند

4- تغییرات مواد فیزیکی یا شیمیایی هستند

اهداف جزئِی:

 

1- با جمع آوری اطلاعات به برخی از خاصیت های مواد پی ببرند

2- با مشاهده ی تغییرات مواد ویژگی های آنها را تعیین کنند

3- با ویژگی های تغییر فیزیکی آشنا شوند

4- با ویژگی های تغییر شیمیایی آشنا شوند

   اهداف رفتاری :

در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود  :

1-  به مطالعه ی تغییرات مواد علاقه مند شوند

2- با مقایسه ی خاصیت های یک ماده قبل و بعد از یک نوع تغییر با ویژگی های این تغییر آشنا شوند

 

3-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه کند

4-  بتوانند تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تعریف کنند و برای آنها مثال بزنند

روش تدریس :

بحث گروهی - پرسش و پاسخ - آزمایشی -سخنرانی

رسانه های آموزشی:

ماژیک - تخته - کاغذ - شکر-  آب  - بشر- سرکه - جوش شیرین - بادکنک  - بطری -  چند تصویر از تغییرات در طبیعت و فضا

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب -توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید بتوانند مواد را تعریف کنند

2- دانش آموزان باید بتوانند چند ماده نام ببرند

3- دانش آموزان باید بتوانندمواد را از هم جدا کنند

ارزشیابی تشخیصی (3 دقیقه ):

1- آیا می دانید ماده چیست؟

2- آیا می توانید چند ماده نام ببرید؟

3- آیا می توانید بگویید تغییریعنی چه؟

4- آیا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟

5- آیا ممکن است ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شود؟

ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

آیا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا دیده اید؟

آیا تا به حال توجه ککرده اید که چرا مواد اولیه ی غذا در پایان تغییرمی کنند؟

ارائه ی درس(25 دقیقه ):

1- ماده را تعریف می ککنیم .

2- با کمک دانش آموزان چند مثال برای ماده می زنیم.

3-چند جمله که کلمه ی (تغییر) در آنها به کار رفته باشد مثال می زنیم.

4- می پرسیم تغییریعنی چه ؟

5- آیا میتوانید با (تغییر) جمله بسازید؟

6- شکل کتاب را به آنها نشان می دهیم و در مورد آن سوؤال می پرسیم .

7- از دانش آموزان می خواهیم جدول روبه رو را در دفتر هایشان رسم وآن را کامل کنند:

آنچه در مورد تغییر می دانم

آنچه در مورد تغییردوست دارم بدانم

آنچه در مورد تغییرباید بدانم

8- مشاهده کنید را بخوانند و انجام دهندو ما آن را توضیح دهیم.

9- مشاهده کنید دوم را نیز بخوانند و انجام دهند و  ما آن را توضیح دهیم.

10- چند تغییر شیمیایی و فیزیکی را مثال بزنندو ما جدولی می کشیم و مثالها را در آن می نویسیم و هر دو تغییر را توضیح می دهیم .

11- از دانش آموزان می خواهیم با تغییر فیزیکی و شیمیایی جمله بسازند.

12- انجام فعالیت فکر کنید به صورت گروهی

13- رسم جدول نتیجه گیری و تکمیل آن

 

14- انجام آزمایش ها توسط دانش آموزان و نتیجه گیری از آنها

نکته:

ارزشیابی تکوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد

جمعبندی کلی(5 دقیقه ) :

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم

تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

انجام فعالیت جمع آوری اطلاعت در خانه و گزارش به کلاس

نوشتن چند تغییر فیزیکی و شیمیایی در محیط اطراف

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

نویسنده : طاهره صدیق مقدم

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

فعالیت های آموزشی

 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
ساخت کارت تبریک عید اولی ها

نمایش کلاس اول سرکار خانم قوامی

فعالیت کلاسی چهارم (سرکار خانم قاجار)

فوق برنامه سرکار خانم شیروانی

طراحی جامدادی - کلاس سوم سرکار خانم شیروانی

درس نوروز کلاس دوم (سرکار خانم امیر باقری)

کاردستی هنر کلاس ششم ( سرکار خانم قاجار)

کاردستی هنر کلاس پنجم ( سرکار خانم قاجار)

درس « خ » کلاس اول ( سرکار خانم قوامی )

طرح درس کلاس اول( سرکار خانم قوامی )

نمایش پایه پنجم- کلاس سرکار خانم اخوان

کلاژ کلاسی

فوق برنامه درس هنر

فعالیت کلاسی درس هنر

فعالیت پیش دبستان در زمینه هنر

برگزاری جشنواره تحقیق و پژوهش- جابربن حیان

فعالیت های آموزشی پایه سوم

فعالیت های آموزشی پایه اول

برگزاری مسابقه جابربن حیان

فعالیت آموزشی پایه اول - آشنایی با کرم ها

فعالیت آموزشی پایه اول - سال تحصیلی 92-91

فعالیت آموزشی پایه اول - سال تحصیلی 92-91

استراتژی دبستان دخترانه رازی 92-91

پایه ششم - سال تحصیلی 92-91

پایه پنجم - سال تحصیلی 92-91

پایه چهارم - سال تحصیلی 92-91

پایه سوم - سال تحصیلی 92-91

پایه دوم - سال تحصیلی 92-91

پایه اول - سال تحصیلی 92-91

تقویم اجرایی سالانه دبستان دخترانه رازی 92-91

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید...

 

دبستان دخترانه رازی

فعالیت های آموزشی

 

-

مطالب مشابه

 

ساخت کارت تبریک عید اولی ها

نمایش کلاس اول سرکار خانم قوامی

فعالیت کلاسی چهارم (سرکار خانم قاجار)

فوق برنامه سرکار خانم شیروانی

طراحی جامدادی - کلاس سوم سرکار خانم شیروانی

درس نوروز کلاس دوم (سرکار خانم امیر باقری)

کاردستی هنر کلاس ششم ( سرکار خانم قاجار)

کاردستی هنر کلاس پنجم ( سرکار خانم قاجار)

درس « خ » کلاس اول ( سرکار خانم قوامی )

طرح درس کلاس اول( سرکار خانم قوامی )

نمایش پایه پنجم- کلاس سرکار خانم اخوان

کلاژ کلاسی

فوق برنامه درس هنر

فعالیت کلاسی درس هنر

فعالیت پیش دبستان در زمینه هنر

برگزاری جشنواره تحقیق و پژوهش- جابربن حیان

فعالیت های آموزشی پایه سوم

فعالیت های آموزشی پایه اول

برگزاری مسابقه جابربن حیان

فعالیت آموزشی پایه اول - آشنایی با کرم ها

فعالیت آموزشی پایه اول - سال تحصیلی 92-91

فعالیت آموزشی پایه اول - سال تحصیلی 92-91

استراتژی دبستان دخترانه رازی 92-91

پایه ششم - سال تحصیلی 92-91

پایه پنجم - سال تحصیلی 92-91

پایه چهارم - سال تحصیلی 92-91

پایه سوم - سال تحصیلی 92-91

پایه دوم - سال تحصیلی 92-91

پایه اول - سال تحصیلی 92-91

تقویم اجرایی سالانه دبستان دخترانه رازی 92-91

تقویم اجرایی سالانه پیش دبستان دخترانه رازی 91-90

 

 

-

جستجوهای مشابه

 
جستجوی عبارت "نمونه یک طرح درس از کتاب علوم پنجم" در سایت با استفاده از گوگل نمونه یک طرح درس از کتاب علوم پنجم
جستجوی عبارت "طرح درس تغییر ات فیزیکی شیمیایی علوم پنجم" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس تغییر ات فیزیکی شیمیایی علوم پنجم
جستجوی عبارت "نمونه ی از طرح درس علوم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه ی از طرح درس علوم ابتدایی
جستجوی عبارت "نمونه جدول ارزشیابی علوم" در سایت با استفاده از گوگل نمونه جدول ارزشیابی علوم
جستجوی عبارت "جدول برای علوم پنجم" در سایت با استفاده از گوگل جدول برای علوم پنجم
جستجوی عبارت "طرح درس پنجم ابتدای علوم" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس پنجم ابتدای علوم
جستجوی عبارت "طرح درس علو م پا یه پنجم" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس علو م پا یه پنجم
جستجوی عبارت "طرح درس های پایه پنجم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس های پایه پنجم ابتدایی
جستجوی عبارت "یک نمونه طرح درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل یک نمونه طرح درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
جستجوی عبارت "طرح درس تغییر مواد علوم پنجم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس تغییر مواد علوم پنجم ابتدایی
جستجوی عبارت "درس علوم پایه ی پنجم" در سایت با استفاده از گوگل درس علوم پایه ی پنجم
جستجوی عبارت "طرح درس درس علوم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس درس علوم ابتدایی
جستجوی عبارت "نمونه طرح درس روش تدریس علوم تجربی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه طرح درس روش تدریس علوم تجربی
جستجوی عبارت "نمونه ای از طرح درس پنجم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه ای از طرح درس پنجم ابتدایی
جستجوی عبارت "تعیین اهداف رفتاری درس علوم پایه پنجم" در سایت با استفاده از گوگل تعیین اهداف رفتاری درس علوم پایه پنجم
جستجوی عبارت "نمونه طرح درس گروهی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه طرح درس گروهی
جستجوی عبارت "خلا صه درس علوم پایه دوم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل خلا صه درس علوم پایه دوم ابتدایی
جستجوی عبارت "طرح درس گروهی" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس گروهی
جستجوی عبارت "مثال برای اهداف رفتاری" در سایت با استفاده از گوگل مثال برای اهداف رفتاری
جستجوی عبارت "تصویر درس علوم پایه پنجم" در سایت با استفاده از گوگل تصویر درس علوم پایه پنجم
جستجوی عبارت "نمونه ای از طرح درس پایه ی ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل نمونه ای از طرح درس پایه ی ابتدایی
جستجوی عبارت "کاغذ تا" در سایت با استفاده از گوگل کاغذ تا
جستجوی عبارت "جدول هدف " در سایت با استفاده از گوگل جدول هدف
جستجوی عبارت "تدریس تغییرات مواد" در سایت با استفاده از گوگل تدریس تغییرات مواد
جستجوی عبارت "نکته های علوم پنجم ابتدایی" در سایت با استفاده از گوگل نکته های علوم پنجم ابتدایی
جستجوی عبارت "طرح درس علوم پایه پنجم تغییر فیزیکی" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس علوم پایه پنجم تغییر فیزیکی
جستجوی عبارت "تدریس درس ح" در سایت با استفاده از گوگل تدریس درس ح
جستجوی عبارت "آزمایش علوم" در سایت با استفاده از گوگل آزمایش علوم
جستجوی عبارت "نمونه مشاهده رفتار" در سایت با استفاده از گوگل نمونه مشاهده رفتار
جستجوی عبارت "طرح درس روش سخنرانی درس علوم" در سایت با استفاده از گوگل طرح درس روش سخنرانی درس علوم
 

-

دبستان دخترانه رازی

  معرفی مدرسه
  آشنایی با مسئولان
  اخبار مدرسه
 
انجمن اولیا و مربیان +
  فعالیت های آموزشی
  فعالیت های فرهنگی و پرورشی
  فعالیت های مذهبی
  فعالیت های ورزشی
  پیوند ها
  تفریح و سرگرمی
 
مطالب درسی و نمونه سوال +
  مطالب علمی و آموزشی
 
بهداشت و سلامتی +
  آلبوم تصاویر
  فعالیت های پژوهشی
  اردوها
جستجوی پیشرفته در سایت   جستجوی پیشرفته
فیدخوان RSS   فیدخوان RSS
فیدخوان ATOM   فیدخوان ATOM
   

سرزمین تیزهوشان

سرزمین تیزهوش ها

آزمون تیزهوشان

مدارس تیزهوشان

اخبار تیزهوشان

نمونه سوال تیزهوشان

-

سخن روز

بازی فکری ویژه دبستانی ها

     

پیوند های روزانه

بازی فکری ویژه دبستانی ها

توسعه نرم افزار منظم
عادل طالبی
وزارت آموزش و پرورش
اداره آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران
اداره آموزش و پرورش تهران

دبستان و پیش دبستان دخترانه رازی : تهران - ولی عصر - بالاتر از میرداماد

طراحی سایت و بهینه سازی برای موتور های جستجو : توسعه نرم افزار منظم